Czcionka:

  • Czcionka mała Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

SĄD REJONOWY dla m. st. Warszawy

X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

NUMER
SYGNATURA
UPADŁY
4261.
GUp 877/18
Zofia Pawłowska
4262.
GUp 878/18
Wiesława Roratowska
4263.
GUp 879/18
Elżbieta Kotermańska
4264.
GUp 880/18
Andrzej Kotermański
4265.
GUp 881/18
Jadwiga Rumiancew
4266.
GUp 882/18
Grzegorz Kwitniewski
4267.
GUp 883/18
Anna Jęderko
4268.
GUp 884/18
Anna Kowalska
4269.
GUp 885/18
Czesław Matczuk
4270.
GUp 886/18
Cezary Kochan
4271.
GUp 887/18
Dorota Pająk
4272.
GUp 888/18
Ewa Nowak
4273.
GUp 889/18
Tadeusz Kąpiński
4274.
GUp 890/18
Izabela Lewandowska
4275.
GUp 891/18
Sebastian Kamiński
4276.
GUp 892/18
Michał Stasiak
4277.
GUp 893/18
Marcin Korzystka
4278.
GUp 894/18
Arkadiusz Romaniuk
4279.
GUp 895/18
Dorota Drela
4280.
GUp 896/18
Hussar Transport S.A.

Informacje zawarte na przedmiotowej stronie www nie zastępują i nie są równoznaczne z obwieszczeniami i ogłoszeniami w rozumieniu przepisów ustawy prawo upadłościowe i naprawcze