Czcionka:

  • Czcionka mała Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

SĄD REJONOWY dla m. st. Warszawy

X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Witamy na stronie.

Zadaniem niniejszej strony internetowej jest ułatwienie uczestnikom dostępu do istotnych informacji związanych z prowadzonymi postępowaniami upadłościowymi (wyłącznie po ogłoszeniu upadłości) prowadzonymi przez X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.

Zamieszczone są tu ogólne informacje o toczących się postępowaniach upadłościowych oraz szczegółowe dane o sprzedaży nieruchomości, ruchomości, przedsiębiorstw i innych praw. Strona zawiera również niektóre wzory pism składanych do sądu.

Celem strony jest zapewnienie transparentności postępowań upadłościowych, zwłaszcza w zakresie zbywania mienia.


Ważna informacja

W postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Wołomin z siedzibą w Wołominie zwołane zostało zgromadzenie wierzycieli na dzień 19 grudnia 2017 r. godz. 10:00 - Budynek Fundacji Nowe Horyzonty sala „Chopin” ul. Bobrowiecka 9 w Warszawie. Przedmiotem zgromadzenia wierzycieli będzie podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości mienia upadłego w postaci niezaspokojonych, do dnia 19 grudnia 2017 r., należności z tytułu odpowiedzialności członków SKOK Wołomin za stratę bilansową SKOK Wołomin za rok 2014 do podwójnej wysokości wpłaconych udziałów, które to należności zostały ujęte w I uzupełniającym spisie inwentarza złożonym do akt postępowania upadłościowego w dniu 2 listopada 2016 roku. Szczegółowe informacje, w tym wzór karty do głosowania, dostępne na stronie www.syndycy.com.pl


Informacje zawarte na przedmiotowej stronie www nie zastępują i nie są równoznaczne z obwieszczeniami i ogłoszeniami w rozumieniu przepisów ustawy prawo upadłościowe i naprawcze