Czcionka:

  • Czcionka mała Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

SĄD REJONOWY dla m. st. Warszawy

X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Dokumenty do pobrania

1. Upadłość konsumencka wzór formularza - wniosek dłużnika
2. Upadłość konsumencka wzór formularza - wniosek wierzyciela


Informacje zawarte na przedmiotowej stronie www nie zastępują i nie są równoznaczne z obwieszczeniami i ogłoszeniami w rozumieniu przepisów ustawy prawo upadłościowe i naprawcze