Czcionka:

  • Czcionka mała Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

SĄD REJONOWY dla m. st. Warszawy

X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Witamy na stronie.

Zadaniem niniejszej strony internetowej jest ułatwienie uczestnikom dostępu do istotnych informacji związanych z prowadzonymi postępowaniami upadłościowymi (wyłącznie po ogłoszeniu upadłości) prowadzonymi przez X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.

Zamieszczone są tu ogólne informacje o toczących się postępowaniach upadłościowych oraz szczegółowe dane o sprzedaży nieruchomości, ruchomości, przedsiębiorstw i innych praw. Strona zawiera również niektóre wzory pism składanych do sądu.

Celem strony jest zapewnienie transparentności postępowań upadłościowych, zwłaszcza w zakresie zbywania mienia.


Informacje zawarte na przedmiotowej stronie www nie zastępują i nie są równoznaczne z obwieszczeniami i ogłoszeniami w rozumieniu przepisów ustawy prawo upadłościowe i naprawcze